Post Cap Light Module

Skapar ett välkomnande ljus runt staket stolparna.