Under Rail Light

Ger ett vackert nedåtriktat ljus mellan ballustraderna på RadianceRail och RadianceRail express. Armaturen döljs av staketets överliggare.